Corona protocol GWV

Vrijdag 8 mei 2020 hebben wij het PROTOCOL VERANTWOORD ZWEMMEN van de NCS/NOB ontvangen. In dit protocol worden de voorwaarden geschetst waaraan we als Gemertse Watervrienden moeten voldoen om weer te mogen starten met zwemmen.

 

Met het GWV CORONA PROTOCOL wat nu voor jullie ligt, geven we de leden, vrijwilligers en bestuurders van de Gemertse Watervrienden handvatten om met elkaar op verantwoorde wijze de activiteiten in aangepaste vorm weer te kunnen hervatten. Het GWV CORONA PROTOCOL is besproken met de locatiemanager van Fitland Gemert en is ter goedkeuring aangeboden bij de gemeente Gemert-Bakel. Dit protocol is ook beschikbaar via onze website. Hier tref je altijd de meest recente versie van het protocol aan.

 

Aan de leden van de Gemertse Watervrienden vragen wij kennis te nemen van dit protocol en als je komt zwemmen, hiernaar te handelen. Aan ouders/verzorgers van de ABC-zwemles kinderen verzoeken wij om dit protocol met de kinderen door te nemen, opdat onze juniorleden ook weten onder welke voorwaarden er weer gezwommen kan worden.

 

Voor de algemene zaken omtrent corona, zoals ziekte, niezen en de 1,5 meter regel verwijzen wij tevens naar het algemene PROTOCOL VERANTWOORD ZWEMMEN, opgesteld door de gezamenlijke Nederlandse zwembonden ondersteund door NOC/NSF en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

 

Het bestuur hoopt dat we met deze maatregelen, op gepaste wijze, onze sport kunnen hervatten. Wanneer we het protocol naleven kunnen we voor iedereen een zo veilig mogelijk zwemklimaat garanderen. We rekenen op ieders medewerking, en wensen jullie allen weer veel zwemplezier.

Bestuur Gemertse Watervrienden

Algemeen protocol Gemertse Watervrienden

Protocol GWV jeugdzwemmers <12 jaar

Protocol GWV jeugdzwemmers >12 jaar

Protocol GWV volwassenen


 

Terug naar boven