Wat elke ouder moet weten over zwemlessen!

28 augustus 2016
www.gemertsewatervrienden.nl
Al enkele jaren neemt het aantal ‘zwemles-aanbieders’ in het land snel toe. Met het afschaffen van het schoolzwemmen in veel gemeenten lijkt deze trend zich versneld door te zetten aangezien er veel vraag is naar zwemlessen. Voor de consumenten, de ouder en verzorgers, is een zee aan keuze ontstaan. Ideaal zou je zeggen, maar is dat wel zo? Weet u als ouder bijvoorbeeld wat er precies wordt aangeboden? In onderstaand stuk willen we een aantal vragen rondom het zwemmen en de zwemdiploma’s beantwoorden om u als consument de kennis te geven om een goed geïnformeerde en gemotiveerde keuze te maken.

Verschillende Zwemdiploma´s en aanbieders
Er zijn verschillende aanbieders zoals NPZ | NRZ ,Envoz en de K.N.Z.B. (Superspetters). Deze instanties hanteren niet allemaal dezelfde diploma’s en eisen. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers weten dat er grote verschillen zijn tussen de eisen van deze diploma’s, maar ook in de weg ernaar toe. De Gemertse Watervrienden (GWV) leidt op voor het Zwem-ABC dat door het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemveiligheid uitgegeven wordt. Deze landelijk opererende organisatie coördineert onder meer de opleidingen van de zwemonderwijzers/lesgevers en controleert de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid.  Sinds 1985 heeft het NPZ | NRZ de uitgifte van het Nationale Zwemdiploma, als ook de erkenning van de zwemlesaanbieders, van de overheid overgenomen. Hoe kun je zien of je het originele zwemdiploma A, zwemdiploma B of zwemdiploma C in handen hebt, dat wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ? Op de voorzijde van het diploma is rechts onderin een zilverkleurig hologram te zien (sinds november 2011). Daarnaast is het ‘ABC’ blokje kenmerkend voor het Zwem-ABC. Ieder zwemdiploma heeft bovendien een uniek nummer, dat op de achterzijde linksboven van het diploma te vinden is. Op de nieuwe Nationale zwemdiploma's (vanaf januari 2018) staat het unieke nummer op de voorzijde aan de linkerkant, onder het NRZ logo.

Licentie Zwem-ABC?
De GWV is in het bezit van de Licentie Zwem-ABC, als eerste zwemvereniging van Zuid-Nederland. Wat houdt deze Licentie nu eigenlijk in? De Licentie Zwem-ABC geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche en dat er is voldaan aan wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de volgende zaken:
  • Zijn de lesgevers gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);   
  • Werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche;
  • Zijn de lesgevers voldoende opgeleid;
  • Is er nagedacht over de manier van lesgeven;
  • Hebben ouders zicht op de vorderingen van het kind;
  • Is er bijvoorbeeld een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
Zwemlesaanbieders kregen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan deze nieuwe aangescherpte kwaliteitseisen. Aanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, mogen het Zwem-ABC niet meer uitgeven. Dit heeft ook als gevolg, dat er dus diverse instanties zijn die andere zwemdiploma’s aanbieden dan het Nationale Zwem-ABC. Deze instanties kunnen wellicht niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die daarbij gevraagd worden.

Waarom het Zwem-ABC?
Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predicaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen en biedt alle vaardigheden aan die een kind tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater.

De eerste zwemlessen en zwemveiligheid?
Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling.  Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Ook met kleren aan in het water zijn, komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. Uit onderzoek is gebleken dat de spanningsboog (concentratie) van een jong kind ongeveer 30 minuten is. Onze lessen zijn daarom 40 minuten per keer waarbij de kinderen aan het begin en aan het eind nog 5 minuten de tijd krijgen om vrij te spelen. Op deze manier blijft de les ook leuk!

Welke zwemslag en waarom?
Na de periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen. Bij het Zwem-ABC is de schoolslag de slag waarmee men begint. Hier is met een goede reden voor gekozen; deze slag kan uitgevoerd worden, zowel met het hoofd boven als onder water. Daarnaast is deze slag langer vol te houden dan bijv. een borstcrawl. Dit is belangrijk wanneer een kind (of volwassene) een bepaalde afstand moet zien te overbruggen, en zichzelf zo steeds zelfstandig in veiligheid kan brengen als dat nodig is. Met het hoofd boven water, is het bovendien eenvoudiger oriënteren en kan de situatie in het water beter ingeschat worden. Ook volwassenen en ouderen zwemmen nog graag met de schoolslag, en hiermee is dan ook  de basis voor een leven lang zwemplezier gelegd.

De kleine groep?
Veel baden adverteren met kleine groepen van ongeveer 10 kinderen. Dit lijkt wellicht weinig in vergelijking met een schoolklas van zo’n 30 kinderen maar is echter een gemiddeld aantal kinderen voor een zwemgroep. Naast de groepsgrootte kunt u ook kijken of er in het bad meerdere groepen tegelijk zwemmen. Met meerdere groepen tegelijk in een groot bad benader je de werkelijke drukte tijdens het recreatieve zwemmen. Het kind went hier gemakkelijk aan en zal niet snel onder de indruk zijn als er meer dan 10 kinderen tegelijk in het bad zijn.

Een klein bad?
Er wordt nogal eens geadverteerd dat een klein bad zo veilig en vertrouwd is voor de kinderen en dat zij hier net zo goed of beter kunnen leren zwemmen dan in een groot en onoverzichtelijk bad. Een klein bad kan inderdaad vertrouwd voelen voor een kind. Een kind dat als het even kopje onder gaat al snel de bodem voelt omdat het bad niet diep is zal ook niet snel een angst voor die diepte hebben. Maar wat gebeurt er met een kind dat daar heeft leren zwemmen als het in de vakantie of tijdens een zwemfeestje in een groter (Subtropisch) zwembad gaat zwemmen waar de bodem op 3 meter staat en de kant niet met een paar slagen, kan worden bereikt? Met zwemles willen wij de kinderen voorbereiden op een leven lang veilig en verantwoord zwemmen. De NPZ- NRZ diploma’s mogen daarom ook niet in een klein en ondiep bad worden afgenomen.
 
Garantie?
Sommige aanbieders geven een zogenaamd diplomagarantie. De term diplomagarantie is echter zeer misleidend. Niemand kan garanderen dat, en zo ja wanneer, een kind het diploma haalt. Elk kind is anders, heeft een andere leercurve, eigen motorische vaardigheden en een eigen karakter. Voor een klein aantal kinderen zal het gezien hun capaciteiten moeilijk zijn om ooit een diploma te halen. Wat u krijgt met een diplomagarantie is feitelijk niet meer dan een betalingsgarantie. Er wordt gegarandeerd dat u niet extra hoeft te betalen als uw kind binnen een bepaalde termijn nog geen diploma heeft behaald. Wat u zichzelf af kunt vragen is of uw kind na deze termijn niet oogluikend door wordt gelaten tot het afzwemmen zonder de vaardigheden onder de knie te hebben. Uw kind levert geen inkomsten meer voor de aanbieder en neemt wel een plaats in de groep in.
Kortom, er zijn veel verschillende manieren voor het aanbieden van de lessen en pakketten voor het diploma zwemmen. Al deze verschillen bepalen uiteindelijk ook het verschil in de prijs van het aanbod, betaal je voor veiligheid of voor een papier met een letter A, B of C erop? Laat u zich goed informeren. Voor de veiligheid van uw kind is goed zwemonderwijs van belang. Nederland heeft veel oppervlaktewater en Nederland is een land van watersporten. Maak een goede keuze voor het zwemonderwijs van uw kind zodat het veilig op en om het water kan zijn!

Blijven zwemmen?
Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor het zwemveilig zijn. Het kan gaan genieten van een leven met veel zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het behalen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is. De GWV biedt tal van vervolgopleidingen aan, om op een leuke/speelse manier de zwemvaardigheid verder te vergroten en op peil te houden. Enkele voorbeelden zijn zwemvaardigheiddiploma’s, survivaldiploma’s, snorkeldiploma’s, zwemmend redden certificaten,  duikbrevetten, enz.

Keuze?
Conclusie, er is veel keuze in de diploma aanbieders echter wij staan voor kwaliteit, betaalbaarheid en kundigheid en zeker niet te vergeten bij de Watervrienden staat het belang van Uw kind centraal. Voor een contributiebedrag van € 13,50/maand krijgt uw kind wekelijks 40 minuten zwemles van een enthousiast team vrijwilligers. Wij rekenen daarnaast géén extra kosten voor het diplomazwemmen of voor het diploma zelf. Naast het zwemmen organiseert onze jeugdcommissie door het jaar heen diversen activiteiten die zijn inbegrepen in de contributie.  
 
Contact?
Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op onze website: www.gemertsewatervrienden.nl
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, mailt u deze dan naar tc@gemertsewatervrienden.nl u krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Team van de Gemertse Watervrienden.
 

 
www.gemertsewatervrienden.nl
Op vrijdag 6-7 en zaterdag 7-7 hebben we met alle jeugdleden en hun ouders, het zwemseizoen op een spetterende wijze afgesloten… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
De kinderen van de groepen snorkelen A, B en C mochten op voor hun examen. Voor het oog van de examinator moesten de groepen laten… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
Wat hebben we toch een prachtig weer gehad met de afsluiting van dit seizoen! We zijn met ruim 60 kinderen naar speeltuin de Wieken… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl

Diploma zwemmen ABC

24 juni 2018
Op zondag 24 juni mochten er weer een behoorlijk aantal kinderen afzwemmen voor hun ABC-diploma. Onder toezicht van de… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
Het duikteam van de Gemertse Watervrienden is door de Gemertse Triathlongroep gevraagd om te assisteren tijdens de jaarlijkse club… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
In Nederland overlijden ongeveer 15 duikers, beroeps en/of recreatie duikers, per jaar. De meeste van deze dodelijke duikongevallen… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-01-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven