Gedragscode-zwembadbranche

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden l NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. Zij moeten respectvol met kinderen en ouders omgaan en mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd foto's maken, ook niet voor reclamedoelen. Fysiek contact is bij zwemonderwijs onvermijdelijk, maar het contact moet altijd functioneel zijn. 

Bescherming

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ: 'De gedragscode is een logische stap in de zorg voor de bezoekers van de zwembaden. Tegelijkertijd beschermt de code de zwembadmedewerkers. Je werkt met kinderen en je werkt in badkleding. Dat maakt zowel de klant als de medewerker kwetsbaar. De gedragcode is een richtlijn, geen wetboek van strafrecht met wettelijke strafbepalingen. Het gaat erom wat wel en niet gepast is, opdat bezoekers zich op hun gemak voelen. Het respecteren van privacy staat daarbij voorop.'

Het concept voor de gedragscode wordt op dit moment in het land besproken. In de toekomst moeten alle aanbieders van zwemles die werken met het Zwem-ABC, zich aan de gedragscode houden. Naast de gedragscode wordt een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie ingericht, voor klachten op het gebied van sociale veiligheid.
 

Bekijk hier de Gedragscode Zwembranche.

 
Terug naar boven