Algemene informatie zwem-ABC


Zwemvereniging de Gemertse Watervrienden is al jarenlang in het bezit van een "erkenning" welke wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma's, kortweg genoemd NPZ/NRZ. Deze instantie zorgt ervoor dat de lesstof up to date blijft en dat alle erkende aanbieders voldoen aan de door hen opgestel;de eisen. Op deze manier bent u ervan overtuigd dat uw kind volgens de gestelde eisen zwemles krijgt aangeboden, en dat het examen voldoet aan de eisen van het diploma. Om dit op peil te houden worden de erkende aanbieders regelmatig gecontroleerd door raporteurs die komen kijken tijdens het examen. Binnen onze vereniging beschikken onze 48 vrijwilligers  over de benodigde papieren.  Er zijn diverse lesgevers die al het meest recente diploma opzak hebben "Lesgever-ABC", en hebben we een aantal gediplomeerde examinatoren in ons midden. Deze gediplomeerde examinatoren bewaken het niveau tijdens het examenzwemmen en hebben de algehele leiding over het examenzwemmen. Ook zijn er binnen onze vereniging erkende opleiders die ervoor zorgen dat onze eigen vrijwilligers, maar ook lesgevers van andere zwemverenigingen/zwemscholen kunnen worden opgeleid volgens de geldende eisen van het NPZ/NRZ.
 
 


GEMERTSE WATERVRIENDEN VOLDOET AAN HOGE KWALITEITSSTANDAARD VOOR HET ZWEM-ABC!


Zwemvereniging de Gemertse Watervrienden heeft als eerste zwemvereniging van Brabant, de Licentie Zwem-ABC behaald. Hiermee voegt de zwemvereniging zich bij de eerste 125 zwemlesaanbieders van Nederland (1.250) die zich gelicentieerd mogen noemen.  Met de licentie voldoet de vereniging aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, welke verplicht worden vanaf 2018.  Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen tussen de 4 en 10 jaar, een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. De Gemertse Watervrienden heeft tijdens de audit, 17 december j.l.,  van het NPZ|NRZ aangetoond  aan alle eisen te voldoen.

Marriët Mittendorff, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, over de Licentie Zwem-ABC: “In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Met de Licentie Zwem-ABC komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder. Iedere ouder vindt het belangrijk dat zijn of haar kind les krijgt van een goed opgeleide zwemonderwijzer die gescreend is en een VOG heeft. De ongeveer 1.250 zwemlesaanbieders in Nederland, krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen het Zwem-ABC uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC, bij een gelicentieerd aanbieder, kies je heel bewust voor kwaliteit.”

Het behalen van de Licentie Zwem-ABC, is iets waar de vrijwilligers van de vereniging in 2015 veel tijd en energie in hebben gestoken. Om alles goed op orde te brengen is er zelfs hulp gezocht bij Club-Assistent. Samen met dit bedrijf heeft de Gemertse Watervrienden een geheel eigen beoordelingssysteem ontwikkeld speciaal voor het inzichtelijk maken van de vorderingen van de kinderen. Inmiddels wordt dit systeem ook gebruikt door andere zwemverenigingen en zwemscholen in heel Nederland. Gemertse Watervrienden streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC binnen de vereniging. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt aangetoond.

Als vereniging zijn we er trots op om elke week met een enthousiast team de kinderen les te mogen geven. Het vertrouwen dat de vele ouders ons geven, door hun kinderen bij ons het felbegeerde ABC te laten behalen, geeft ons de bevestiging dat we ook daadwerkelijk op een goede manier bezig zijn.
 
 
Team Gemertse Watervrienden
 
Terug naar boven