Eerste nieuwe ABC diploma's uitgegeven!

28 januari 2018
www.gemertsewatervrienden.nl
Op zondag 28 januari mochten er weer een behoorlijk aantal kinderen afzwemmen voor hun ABC-diploma.
Onder toezicht van de ouders, grootouders en familie  zijn de ABC-zwemexamen’s afgenomen. Ditmaal hadden
we 32 A-kandidaten, 20 B-kandidaten en 21 C-kandidaten. Naast de reguliere diploma’s hebben er ook 3 kinderenafgezwommen voor een ABC-certificaat. Een prachtig totaal van 73 kandidaten.

Na jaren de “oude en vertrouwde” ABC diploma’s te hebben uitgereikt aan de geslaagde kandidaten, was het op zondag 28 januari zover. De eerste nieuwe ABC diploma’s mochten worden uitgereikt aan de geslaagde kandidaten. De Nationale Raad
Zwemveiligheid heeft besloten om de diploma eisen aan te passen aan de hedendaagse eisen voor het recreatief zwemmen. Vanaf 1 januari 2018 mogen dan ook alleen gelicentieerde zwemlesaanbieders deze nieuwe diploma’s uitgeven. Het examen zowel als de zwemlessen worden in de loop van het jaar aan de nieuwe eisen aangepast. De diploma’s hebben echter wel al de nieuwe lay-out gekregen. De huidige groepen van A,B en C hebben dan ook nog op de “oude“ manier les gehad en ook het examen doorlopen zoals dit de laatste jaren gebruikelijk was. Om 13.00 uur werd er gestart met de groep van kandidaten voor het A-examen. Alle 32 kandidaten waren klaar om te laten zien dat ze het diploma waardig waren. Het was met zoveel kandidaten behoorlijk zweten in en langs het zwembad, maar zeker ook op de tribune vanwege de grote opkomst van belangstellenden. Nadat alle proeven waren doorlopen werd er nog even overleg gepleegd door de beoordelaars met de gelicentieerd examinator. De beoordelaars hadden deze dag hun handen vol en moesten flink aan de bak om alle kandidaten goed te kunnen beoordelen. Nadat er overeenstemming was met de eindverantwoordelijke was de conclusie dat alle kandidaten waren geslaagd voor hun diploma/certificaat. Een certificaat is een stimulans voor kinderen die niet aan alle punten van het diploma kunnen voldoen, maar heel goed hun best hebben gedaan. Er zijn dan een aantal verplichte punten die de leerling moet laten zien en daarnaast worden alle onderdelen aangegeven die wel conform de BREZ* zijn afgezwommen.(*=Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem-ABC) Ouders en kinderen die voor een certificaat afzwemmen worden hiervan vooraf geïnformeerd.
 
Om 14.00 uur waren de 20 B-kandidaten aan de beurt om te laten zien dat ook zij alle onderdelen beheersten. Na het afleggen van alle proeven met als laatste het onderdeel gezamenlijk watertrappen, kon er worden omgekleed en kregen de kandidaten in de kantine het verlossende antwoord en waren alle kandidaten geslaagd voor het examen/certificaat.
 
Als laatste groep zijn altijd de kandidaten voor het C-diploma aan de beurt en zij mochten om 15.00 laten zien dat ze echt “zwemveilig” waren. Voor sommige kandidaten was het toch zichtbaar zwaar, de eisen bij C zijn dan ook hoog en er moeten veel meters worden afgelegd in het bad. Na de afsluiting met het welbekende watertrappen, en na nog een keer gezwaaid te hebben naar alle aanwezigen waren ook zij klaar met programma. De kandidaten waren allemaal geslaagd en zij kregen na afloop het diploma uitgereikt in de kantine.
 
Het team van de Gemertse Watervrienden kan terugkijken op een druk, maar zeker goed verlopen examen. Voldaan konden ook alle vrijwilligers om 16.45 met een goed gevoel richting huis. Alle kandidaten van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet deze dag.
 


Geslaagden diploma/ certificaat A:

Nedal Ayoub, Dalanda Balde, Merlyn Bekkers, Caine van Bragt, Jayden Buiter, Nieck van der Burgt, Dex van Dooren, Zarayda van Duren,
Cas Graat, Zoë Grassens, Meike De Greef, Rivka Hendriks, Yazan Houria, Mohmd Hussien, Suhaib hussin, Kosai  Hussin, Maud Jansen,
Lara Jeurissen, Nick Joosten, Lotte van Lieshout, Vera Nooijen, Shiana Parish, Mylan  Peters, Cas de Roo, Serano Roode, Daan Schmidt,
Sam van Sleeuwen, Niek Verbakel, Julia Vermaes, Chloë Wijn, Cylenne de Winter.


Geslaagden diploma B:
Thomas van der Aa, Mohab al zanghary, Rens Baken, Stijn van den Berg, Zoë van der Burgt, Aissatou Diallo, Levi Dwanna, Marle Hendriks,
Luts Van der Horst, Mayas Houria, Nina van de kerkhof, Myrthe van de Laar, Anne van Lieshout, Dylan  Litjens, Noa Mickers, Vincent Opsteen,
Wessel Opsteen, Sahro Salah, Max van der Wijst.


Geslaagden diploma/certificaat C:
Rosalie van der Aa, Liv Van Berlo, Daniel Bruekers, Nick Collins, Binta Diallo, Pacino van  Duren, Jorn Ermers, Dylan Ferket,
Maud van Gemert, Hamsa Hoedoen, Luna Jonkers, Jasper van Kampen, Daan Kanters, Hilke Klomp, Lola Lemmen, Mark  Mesdari,
Bas van Moorsel, Jiro van den Reek, Joop Sanders,  Kyara  Sousa Azevedo, Sterre Vogels.


 
www.gemertsewatervrienden.nl

Carnavalsbal jeugd

24 februari 2019
Afgelopen zaterdag, 23 februari, hebben wij alvast het carnavalsfeest gevierd. Samen met ruim 40 kinderen hebben we er een gezellige… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
De dubbele Spaanse slag, de Japanse crawl en de Zeemansslag. Zomaar een paar exotische slagen uit het diploma Wereldzwemslagen 1, dat… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl

Diplomazwemmen ABC

27 januari 2019
Op zondag 27 januari mochten er weer een behoorlijk aantal kinderen afzwemmen voor hun ABC-diploma. Onder toezicht van de… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
Op maandagavond 14 januari was het weer zover; de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen van Gemert-Bakel. Deze avond is tevens… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl

2019

01 januari 2019
Als eerste wil Ik U naast de beste wensen heel veel gezondheid en zwemplezier toewensen voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar zullen… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
Na 43 jaar heeft Hans Luursema aangegeven te stoppen als vrijwilliger bij de Gemertse Watervrienden. Hans heeft in al die jaren vele… Meer >
 
 
09-10-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven