46e Ledenvergadering in De Eendracht goed bezocht

14 maart 2018
www.gemertsewatervrienden.nl

Op dinsdag 13 maart werd de Algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging Gemertse Watervrienden gehouden in de Eendracht.


Na het openingswoord van voorzitter Godfried Gielen werd overgegaan tot de jaarverslagen van secretaris, penningmeester en de diverse commissies. Het jaar 2017 was een jubileumjaar en dat is dan ook gevierd. De Jeugdcommissie liet in beeld en verhaal zien, welke activiteiten zij afgelopen jaar heeft georganiseerd in en buiten het bad. Als jubileumpresentje hebben alle jeugdleden eind 2017 een kaartje voor het Winterpleinfestijn bij het Boerenbondsmuseum gekregen. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor alle zwemopleidingen die worden aangeboden; van het Zwem-ABC tot aan Zwemvaardigheid, Survival, Snorkelen en Duiken. De TC liet in haar presentatie zien dat het lesgevend kaderteam ook het afgelopen jaar weer hard gewerkt heeft. Dit heeft zich vertaald in bijna 300 behaalde diploma’s in het jaar 2017. Ook werd duidelijk, dat de vereniging het afgelopen jaar zeer actief is geweest in het aansluiten bij lokale initiatieven en maatschappelijk zeer betrokken is. In de verslagen van secretaris en penningmeester werd duidelijk dat de zwemvereniging financieel gezond is en kwalitatief goede zwemles biedt voor een betaalbare prijs. Dit is alleen mogelijk door de kaderleden, die zich allen vrijwillig hiervoor inzetten, waarvoor dan ook grote dank werd uitgesproken. Doordat de vereniging zo’n uitgebreid aanbod aan zwemactiviteiten heeft, is het mogelijk om je leven lang actief te blijven in het water.
 

Dit kwam ook naar voren bij het huldigen van de jubilarissen van dit jaar. Maar liefst zes leden zijn dit jaar 25 jaar lid: Jacquelien Goossens, Bert van der Heijden, Wendy van Berlo, Maayke Arends, Emmy Dekkers en Jolanda van den Berg – Verbakel. Alle jubilarissen kregen van de vereniging een bos bloemen, een oorkonde en uiteraard het speciale jubileumspeldje van de voorzitter uitgereikt. Jolanda, Emmy en Maayke zijn naast zwemmend lid ook actieve vrijwilligers voor de vereniging en kregen daarom van de Nederlandse Culturele Sportbond, waar de vereniging bij aansloten is, bovendien het NCS-speldje en een oorkonde.
 

De voorzitter gaf aan erg trots te zijn op de vereniging en zoveel trouwe leden. Het was een constructieve vergadering, waarna het bestuur de verschillende tips mee zal nemen om ook van 2018 weer een succesvol jaar te maken.

 
www.gemertsewatervrienden.nl
De dubbele Spaanse slag, de Japanse crawl en de Zeemansslag. Zomaar een paar exotische slagen uit het diploma Wereldzwemslagen 1, dat… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl

Diplomazwemmen ABC

27 januari 2019
Op zondag 27 januari mochten er weer een behoorlijk aantal kinderen afzwemmen voor hun ABC-diploma. Onder toezicht van de… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
Op maandagavond 14 januari was het weer zover; de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen van Gemert-Bakel. Deze avond is tevens… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl

2019

01 januari 2019
Als eerste wil Ik U naast de beste wensen heel veel gezondheid en zwemplezier toewensen voor het nieuwe jaar. Ook dit jaar zullen… Meer >
 
www.gemertsewatervrienden.nl
Na 43 jaar heeft Hans Luursema aangegeven te stoppen als vrijwilliger bij de Gemertse Watervrienden. Hans heeft in al die jaren vele… Meer >
 
Afgelopen zaterdag hebben we bezoek gehad van, maar liefst 4, pieten. Ze hebben in ieder badje mee gezwommen en gekeken wat de kinderen… Meer >
 
09-10-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven